GDPR

Condiții de utilizare

 

 • Acceptarea Termenilor și Condițiilor

 

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Tirdea Mihail PFA. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.lumea-animalelor.ro (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 

 

 • Definiții

 

2.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile Tirdea Mihail PFA., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică.

 

Furnizor sau “LA”- Tirdea Mihail PFA

 

Anunț - postare publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către www.lumea-animalelor.ro prin intermediul Website-ului, cu privire la adoptia / donatia / cumpararea / vanzarea / pierderea sau gasirea unui animal. 

 

Anunț gratuit - anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina www.lumea-animalelor.ro fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

 

Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.2.2 Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

 

2.3 “LA” isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. 

 • Scopul urmărit

 

3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.

3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, ”LA” nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web

3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea “LA” fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

 

 • Aspecte Generale 

 

4.1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale Utilizatorului;
 • descrierea reală a Animalului care face obiectul Anunțului

4.2. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

 

 

 • Drepturile și Obligațiile Furnizorului

 

5.1. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

5.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.

5.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

5.4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

5.5. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

5.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

5.7. Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

5.8. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

5.9. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

5.10  Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

5.11.”LA”  va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității “LA” și a experienței Utilizatorilor, fără ca “LA” să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca “LA” să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată. 

 • Drepturile și Obligațiile Utilizatorului 

 

6.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

6.2. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Animalului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

6.3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

6.4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.

6.5. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile Generale, Utilizatorul încheie un Acord cu ”LA”. Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:

 1. dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Acordul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezenta reglementare;
 2. ștergerea unui cont este posibilă prin trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: contact@lumea-animalelor.ro
 3. odată cu eliminarea Contului de către Utilizator, acordurile rămase între “LA” și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;
 4. rezilierea Acordului va produce efecte numai pentru viitor
 5. după ștergerea Contului sau încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Paginii ”LA”.

6.6. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

6.7. Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. “LA” își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

6.8. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, “LA” va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, “LA” va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

6.9. Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe anunțuri privind același Animal în scopul creșterii vizibilității Produsului. “LA” își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Animal, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

6.10. Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Animal pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Animal privind un serviciu care poate fi prestat în cinci orașe diferite).

6.11. În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Animal și aparținând aceluiași Utilizator, “LA” va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, “LA” va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

 

 1. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

7.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

7.2. Cu excepția celor prevăzute în Articolul 6 de mai sus, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Animal.

7.3. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut.

7.4. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Animale.

7.5. Nu pot fi publicate Anunțuri false.

7.6. Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, OUG 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

7.7. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.

7.8. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Animalul/serviciul oferit).

7.9. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

7.10. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje va fi dezactivat.

7.11. “LA” poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.

7.12. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.

7.13. În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

 

 1. Legea aplicabilă. Litigii

8.1. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

8.2. Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România.